Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

23/10/2019 - 16:51

Xã Phong Nẫm thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Bến Tre, tuy kinh tế đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày một nâng cao nhưng người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống…

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 1(1) Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Để san sẻ một phần khó khăn với bà con nơi đây, Chị Hằng Lê – Nhà sáng lập thương hiệu YHL cùng ban lãnh đạo công ty đã đến trao những phần quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, tình cảm đến với bà con trong ngày 09/09/2020.

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 2 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 11 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 15 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 16 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 12 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 13 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 14 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Ai ai cũng cười thật tươi như được trút bỏ bớt gánh nặng trong buổi sáng đầy ý nghĩa này.

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 22 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 18 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 17 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 10 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 8 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 7 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 6 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 5 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Chuy%e1%ba%bfn%20thi%e1%bb%87n%20nguy%e1%bb%87n%20c%e1%bb%a7a%20YHL%20t%e1%bb%9bi%20v%c3%b9ng%20s%c3%a2u%20Phong%20N%e1%ba%abm%2c%20t%e1%bb%89nh%20B%e1%ba%bfn%20Tre 4 Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

Qua chuyến đi lần này, chúng tôi đã hiểu nhiều hơn về cuộc đời và chứng kiến được ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của bà con. YHL mong sao có thể lan tỏa được “làn gió yêu thương” này rộng rãi trong cộng đồng để nhiều hơn những “tấm lòng vàng” tìm về nơi đây.

118929675 3650926948259444 8461608035206069136 o Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

119061959 3650925918259547 3770788451357701928 o Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

118890297 3650926518259487 3286032906986589890 o Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

118766514 3650926604926145 8455291125829805201 o Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

118871996 3650926658259473 1367381295181615798 o Chuyến thiện nguyện của YHL tới vùng sâu Phong Nẫm, tỉnh Bến Tre

YHL sẽ luôn luôn đồng hành cùng bà con tiến về phía trước. Không chỉ mang lại những sản phẩm làm đẹp chất lượng mà chúng tôi còn nổ lực mang lại hạnh phúc cho mọi nhà.

YHL News
23/10/2019 - 16:51